Leiden,24-5-2018

Goede vrienden en belangstellenden van de stichting Nepal Sammaan,

Een kort maar positief zomerbericht. Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening van het Janchetna schooltje. Misschien herinneren jullie je nog wel een groot aantal kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Vanaf nu is hun nieuwe onderkomen klaar om hen te ontvangen in een vrolijk beschilderd klaslokaal.

Met dank aan de Stichting Imelda Nolet kunnen wij aan een volgend project beginnen. Het Durga kleuterlokaal. Nu krijgen de kleuters daar, afhankelijk van het weer, les in de open lucht onder de bomen.

Met dank aan alle particuliere donateurs hebben wij een goede reserve opgebouwd. Tijdens mijn verblijf zal ik de eerste twee schooltjes controleren op ontstane gebreken. Zijn er reparaties te doen, moet de buitenzijde weer een verfbeurt krijgen. Is er nog voldoende lesmateriaal. Dan heeft de stichting daar, dankzij jullie, de financiŽle mogelijkheden voor.

Ik wens ieder een goede zomer toe.

Hartelijke groet,

Annette Donker

Leiden 29-3-2018

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Het ECD centre Janchetna nadert zijn voltooiing. De verwachting is om het einde april op te leveren voor gebruik. Misschien herinneren jullie je de foto genomen tijdens mijn bezoek vorig jaar van enkele kinderen opeengepakt in een verveloos hokje. Voor hen is dit schooltje bestemd.

Half juni vertrek ik naar Nepal voor de feestelijke opening.

Natuurlijk komt daar weer een kort verslag over met foto's.

Vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 10-12-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Er is weer goed nieuws uit Nepal. De bouw van het vierde kleuterlokaal is in volle gang.† Misschien kunt u zich nog de foto herinneren van zo'n 20 kinderen opeen gepropt in een ruimte van ongeveer twee bij drie meter. De gemeenschap zelf heeft jaren gespaard om grond aan te kopen om ooit een echt kleuterlokaaltje te bouwen. Nu kunnen ze dagelijks de ontwikkelingen van de bouw volgen.

Het heeft lang geduurd voor men met de bouw kon beginnen. Door de heftige regenval die Nepal teisterde in de nazomer was bouwen onmogelijk. Daarna in oktober de grote religieuze feestmaand. En de bijgevoegde foto's laten zien dat er is doorgewerkt de afgelopen maand.

Ik verwacht dan ook in Maart of April dit nieuwe lokaaltje te kunnen openen.

Hartelijk dank aan ieder die weer bijdroeg aan dit succes.

Wij wensen allen fijne eindejaars feesten en een goed en voorspoedig 2018.

Vriendelijke groet,

Annette Donker

Leiden 21-3-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Inmiddels is het een maand geleden dat ik terugkeerde van een verblijf in Nepal, waarvan een week in de Terai, Kapilvastu. Tijd om u allen in te lichten over mijn ervaring.

Er was† een warme ontvangst in het dorpje Banskhor, waar het Janki lokaaltje is gebouwd volgens de gebruikelijke en officiŽle maten van bijna 6 meter bij bijna 7 meter, met wc huisje en waterpomp. Zoals we langzamerhand gewend zijn is het schooltje van binnen en van buiten fraai beschilderd. Het is een feest voor het oog.

De opening van een schooltje is altijd een feest. Iedereen heeft de mooiste kleren aangetrokken. Allemaal een klein kopje fris water en een mini koekje ter verhoging van de feestvreugde.

Ik spreek van afgelegen dorpen maar dat is eigenlijk betrekkelijk. Het goede woord is onbereikbaar. Als er een betere weg naar toe zou leiden dan was zo'n dorpje helemaal niet zo afgelegen. Dan was het vanaf de doorgaande, geasfalteerde weg misschien maar tien minuten, nu is het een veelvoud daarvan. Naast de financiŽle consequenties voor de Overheid, zeg ik voorzichtig, doet de monsoon ook nog eens bepaald geen goed aan de kleinere en smalle wegen.

Een volgend project was snel gevonden. Een onderwijzer maakte ons attent op een gemeenschap waar de ouders zelf al tien jaar geleden het initiatief namen om de kinderen te onderwijzen. Een van de bewoners stelde een hokje in zijn huis beschikbaar en de goed opgeleide kleuterleidster wordt door de Overheid betaald. Maar het hokje is bepaald geen vrolijk onderkomen,† twee bij drie meter voor een beperkt aantal kinderen terwijl andere kleuters in dit dorp buiten de boot vallen.

De foto spreekt boekdelen, daar hoef ik verder geen woord uitleg bij te geven.

We beginnen dus een volgende speurtocht naar de benodigde financieïn. Er is weer ongeveer 15 000 euro nodig. Ik heb goede moed en ben er van overtuigd dat ook dit schooltje, het vierde al!, volgend jaar staat te pronken.

De weersomstandigheden in dit subtropische deel van Nepal - veel zon en een indringende natte periode Ė tasten de verf van gebouwen snel aan. Daarom zal het eerste schooltje dat tot stand kwam binnenkort een verf opknapbeurt krijgen.

Hartelijk dank voor alle betrokkenheid en donaties. Ieder bedrag helpt mee.

Vriendelijke groet,

Annette M. Donker

Begin April zal op de website www.www.nepalsammaan.nl onder het kopje 'contact' en 'doneren' de ANBI informatie plus de jaarrekening 2016 worden gepubliceerd.

Voor spontane donaties hieronder onze bankgegevens:

IBAN: †NL46† RABO 0147 9418 81 tnv Stichting Sammaan

Leiden 9-1-2017

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een welgemeende wens voor een voorspoedig 2017 zend ik u allen hierbij.

Het Janki Project, een kleuterschooltje in het dorpje Banshkor, 8 km ten zuidwesten van Taulihawa, centrumplaats van het district Kapilvastu, zuidwest Nepal, is gerealiseerd. Het is het bekende verhaal, kleuters die onder de bomen zitten om dagelijks onderwijs te volgen. Bij diverse weersomstandigheden is onderwijs niet eens mogelijk. Te warm, te koud en te nat zijn de obstakels voor de voortgang van onderwijs.

De kosten van de bouw van dit schooltje bedroegen 15.000 euro.

Met dank aan een sponsorstichting kon de bouw in het begin van de zomer van 2016 van start gaan en in de laatste twee weken van februari ga ik naar Nepal om de feestelijke opening bij te wonen.

Daarvan zal ik uiteraard weer verslag doen. Een mooi doel voor dit komend jaar om te trachten een bedrag bijeen te krijgen voor een vierde kleuterlokaal in een dorp waar de kinderen hopen op onderdak voor hun dagelijkse lessen. Ik hoop wederom op uw steun te mogen rekenen.

Alle beetjes helpen dus ieder bedrag is welkom.

Hartelijke groeten,

Annette M. Donker

Updates of ECD Building

Leiden, 23-06-2016

Goede vrienden en geïnteresseerden van de Stichting Nepal Sammaan,

Een zomers bericht, dat wil zeggen een zonnig bericht.Twee maanden geleden ontvingen wij het bericht dat wij financiële steun voor de bouwkosten voor het derde ECD Centre(Early Childhood Development), het Janki kleuterschooltje, tegemoet konden zien.

Nu is het zover, de bouw is van start gegaan. De foto's tonen het leggen van de fundamenten dat gepaard gaat met een religieuze bijeenkomst. Een puja, gebedsdienst.

De bouw zal enkele maanden in beslag nemen, ook wel afhankelijk van de monsoon. Als de regens te heftig zijn, dan zal de bouw vertraging oplopen. Maar het is vrijwel zeker dat het schooltje aan het einde van het jaar klaar is voor gebruik. Dan zal ik jullie allen zeker weer informeren.

Intussen hartelijk dank voor al de bijdragen die wij zo trouw ontvingen.

hartelijke groet,

Annette Donker

Stichting Nepal Sammaan

Goede vrienden van de stichting Nepal Sammaan,

Een welgemeende wens voor een voorspoedig 2016 zend ik u allen hierbij.

Voor de stichting hoop ik dit jaar een derde kleuterschooltje te realiseren.

Het Janki Project, een kleuterschooltje in het dorpje Banshkor, 8 km ten zuidwesten van Taulihawa, centrumplaats van het district Kapilvastu, zuidwest Nepal.

Het is het bekende verhaal, kleuters die onder de bomen zitten om dagelijks onderwijs te volgen. Bij diverse weersomstandigheden is onderwijs niet eens mogelijk.

Te warm, te koud en te nat zijn de obstakels voor de voortgang van onderwijs.

Een goede vriend vroeg mij nogmaals te benadrukken waarom juist kleuterschooltjes belangrijk zijn, het was eigenlijk nu pas, na enkele jaren tot hem doorgedrongen wat het betekent voor de jeugd in Nepal om zo vroeg mogelijk naar school te kunnen gaan.

Anders dan in Nederland dient kleuteronderwijs in een Ontwikkelingsland behalve leuk spelen en zich sociaal ontwikkelen ,een ander belang.

Op het ECD (Early Childhood Development) wordt in veel landen grote nadruk gelegd.

Wat is het belang in Nepal:

  • voorkomen dat een kind op jonge leeftijd in een werksituatie verzeild raakt waaruit het moeilijk te redden is
  • eenmaal in een vorm onderwijs zijn opgenomen, stromen de kinderen als vanzelf door naar de Primary School
  • Vooral meisjes, zo is al gebleken, blijven onderwijs volgen
  • Meisjes op school betekent dat ze niet traditiegetrouw tussen hun achtste en elfde levensjaar worden uitgehuwelijkt.
  • In het district waar de stichting laat bouwen, spreken de kinderen de lokale taal, het Awadhi, en in het kleuteronderwijs worden zij vertrouwd gemaakt met het Nepalees, de taal waarin op Primary school les wordt gegeven.

Nepal is het afgelopen jaar ernstig getroffen door een vernietigende aardbeving.

Stichting Nepal Sammaan heeft haar steentje bijgedragen.

Daarover staat informatie op de website www.nepalsammaan.nl

Wat de stichting beoogt met het bouwen van kleuterschooltjes?

Geef alle talenten van welke sociale achtergrond dan ook een kans, ontwikkel iedereen en uiteindelijk zal het bestuur van Nepal gaan steunen op mensen met kennis en niet meer op een kader geselecteerd door familieafkomst en familiekapitaal.

Dan ontstaat er een democratie die uiteindelijk werkelijk democratische waarden kan gaan vertegenwoordigen.

In het Overijsselse Dalfsen is eerder aandacht gevraagd voor het werk van Nepal Sammaan, tot tweemaal toe zelfs.

www.dalfsennet.nl

De kosten van de bouw van dit schooltje zijn 15 000, euro.

Voor dat geld wordt eerst een dragend, diep fundament gelegd waarop stevig gemetselde baksteen muren worden gezet, schilderwerk vanbinnen en vanbuiten, een wc huisje en een pomp voor schoon drinkwater, het geheel ommuurd zodat de kleuters veilig kunnen buiten spelen.

Een mooi doel voor dit komend jaar om te trachten het bedrag bijeen te krijgen.

Ik hoop wederom op uw steun te mogen rekenen.

Alle beetjes helpen dus ieder bedrag is welkom.

Hartelijke groeten,

Annette M. Donker

De stichting Nepal Sammaan is opgericht in oktober 2008 en heeft als doel gelden in te zamelen voor het ondersteunen van projecten in Nepal die gericht zijn op het uitbannen van kinderarbeid in de directe omgeving van die projecten. De naam van de Stichting betekent 'Nepal Respect".

De initiatiefneemster, Annette Donker, woonde enige jaren in Nepal en heeft zich voldoende georiënteerd om het belang van hulp, met respect voor tradities en sociale verhoudingen te kunnen inschatten.

Door het aanbieden van kleuteronderwijs ECD (Early Childhood Development) wordt voorkomen dat jonge kinderen in een arbeidsproces terecht komen van waaruit niet of nauwelijks te ontsnappen valt.

De Stichting Nepal Sammaan richt zich op de bouw van o.a. kleuterschooltjes in het besef dat opleiding de enige weg is om uiteindelijk kinderarbeid en armoede te bestrijden.

De stichting heeft in het afgelopen jaar, behalve van de maandelijkse trouwe donateurs, een aanzienlijk bedrag ontvangen van de 'firma Symbios, Zwitserland', www.symbios.ch en van 'de Remonstranten, Instelling Geloof en Samenleving', www.remonstranten.org behalve een aanzienlijke donatie over 2013, ook de toezegging voor een dergelijke ondersteuning voor nog enkele jaren.

De Stichting Nepal Sammaan is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leiden onder nr. 27329244.